Ang Utak ng Bagong Luto

2018

Size: 4 x 4 in.
Client: Ang Bagong Luto ni Enriquez
Made with Adobe Illustrator.

One of two logos made for local band Ang Bagong Luto ni Enriquez. ​

Size: 4 x 4 in.
Client: Ang Bagong Luto ni Enriquez
Made with Adobe Illustrator.

One of two logos made for local band Ang Bagong Luto ni Enriquez. ​

+63 943 709 7137

© 2019 Mikaehla Ditona. All Rights Reserved.

© 2019 Mikaehla Ditona. All Rights Reserved.